Tập 21 của manga sẽ ra mắt vào 26 tháng 10, manga ngoại truyện sẽ tiếp theo nội dung chính sẽ ra mắt vào mùa thu này.