Series bắt đầu vào 2013; anime dựa trên manga này sẽ ra mắt vào tháng 01