Series nói về một cô bé rụt rè và bầy mều của mình ra mắt vào năm 2014