Trong số nhiều tựa phát hành nối tiếp như vua bánh mì , ngọc thôi , nổi bật hơn hẳn là sự trở lại của manga miko (tập 1) và manga mới toanh Phố ẩm thực (tập 1)

2 manga phát hành vào ngày 11/5 và 23/5.

Click để đọc thêm …