Bên cạnh các manga nối tiếp như One Piece,Thám tử Conan – Bộ đặc biệt , còn có các manga mới như:

  • Truyền thuyết công chúa Hoa Anh Đào
  • Thần y Asklepios
  • Kiếm sĩ hòa bình

Click để đọc thêm…