Bên cạnh một số truyện mới được dời từ tháng 4 sang tháng 5 mới xuất bản, còn 1 số truyện phát hành nối tiếp sau khi tạm ngưng.

Và một manga mới cáu sẽ được phát hành trong lần này là Kuroko – Tuyển thủ vô hình– Giá:16.000/cuốn

Click để đọc thêm…