– Crayon Shin-chan ra mắt tập 50 (final)
– Sự xuất hiện trở lại của của bé shin với truyện dài tập 1
– Sự trở lại của manga Magi tập 15.
– …

Click để đọc thêm…