* Ngay cả gián cũng trở nên moe

Việc Nhật Bản có thể khiến cho mọi thứ trở nên moe lại một lần nữa được chứng minh khi manga “!!!” là phần tiếp theo của “!!” kể về Gokicha-chan khi cô chuyển về ở tại Hokkaido,trước đây rất hiếm gián sinh sống,để kết bạn với con người, nhưng cùng lúc cũng phải tránh những cuộn báo chết…gián.

Click để xem thêm