“Chẳng có cơ sở khoa học nào chứng minh cho cái quan điểm nếu bạn đọc manga gợi dục thì sẽ trở thành một tội phạm tình dục cả, và việc thông qua một sắc lệnh không có cơ sở khoa học đúng là một vấn đề nghiêm trọng.”

80% người Nhật được hỏi liệu có ủng hộ sắc lệnh manga của Tokyo đều trả lời rằng họ phản đối, và có 81% coi đó là một đòn công kích nhằm vào quyền tự do thể hiện.

Click để đọc thêm…