Để trả lời câu hỏi “Ai là người bạn nghĩ tới đầu tiên khi nhắc đến các mangaka Nhật Bản?”, NTT Docomo gần đây đã đặt câu hỏi ấy với các khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ điện thoại của công ty và nhận được tổng cộng 24.420 phiếu bình chọn.

Click để đọc thêm…