Blog 2chan.us đã đăng một cuộc thảo luận giữa Ken Akamatsu, tác giả manga Love Hina/Negima, và Kentaro Takekuma, đồng tác giả series manga Even A Monkey Can Draw Manga và phần mềm sáng tác manga ComiPo!

Trong cuộc nói chuyện ấy, 2 người đã trao đổi về cách nhìn nhận tương lai manga.Ký giả Nhật Yamaguchi đã ghi lại cuộc phỏng vấn.

Click để đọc thêm…