Số tháng 9 của tạp chí Comic Gene, được Media Factory phát hành vào thứ 2, thông báo rằng manga hành động Guren 5 sẽ ra mắt trong số tới của tạp chí vào ngày 14 tháng 9.

Click để đọc thêm…