JManga, một ứng dụng hợp pháp hỗ trợ việc đọc manga trực tuyến đã liệt kê 12 tựa sách mới vào danh sách bán ngày thứ ba vừa rồi. Tuy nhiên, 12 tựa sách này vẫn chưa được đưa vào giao dịch chính thức. Một số tựa sách:

  • Baka to Test to Shokanju ja của Kenji Inoue, KOIZUMI, Yui Haga
  • Daimajin Kanon của Seijūrō Mizu, Daimajin Kanon Production
  • Dolls của Yumiko Kawahara

Click để đọc thêm…