Mangaka Yoshiyuki Sadamoto đã dâng tặng một cống vật đặc biệt cho series TV anime đầu tiên Nadia – The Secret of Blue Water của Gainax với tranh vẽ Nadia đăng trên Twitter của mình vào ngày 8 tháng 8.