Nhắc đến Hỏa Phụng Liêu Nguyên, tôi thường nghĩ đến một nhân vật vô cùng đặc biết, Điêu Thuyền – Tiểu Mạnh.