Câu chuyện về những đứa trẻ “thần thánh” kết thúc vào thứ bảy