drive-through: là một loại hình dịch vụ mà khách hàng có thể mua bán hàng hóa mà không phải rời khỏi xe.

Thực tế đã cho thấy hiệu sách không chỉ tiện lợi cho nhiều đối tượng, mà còn “dễ sử dụng” với những người tàn tật. Hiệu sách lôi kéo nhiều sự chú ý từ giới truyền thông, kênh truyền hình CNN đã từng thực hiện một phóng sự về hiệu sách này.

Click để đọc thêm …