Bộ sưu tập gồm có 3 cuốn sách: cuốn Show Time tập hợp các tranh màu từ tất cả manga của Takahashi ; cuốn bách khoa All Star bao gồm 3200 bài viết về các nhân vật, đồ dùng, chiêu thức cùng một số yếu tố khác, và 1 volume manga MOON Dai-Pet-Ō

Click để đọc thêm…