Gintama của Hideaki Sorachi đang được sản xuất thành một bộ live-action điện ảnh, và họ đã không chọc ngoáy chúng ta về điều đó như việc họ thường làm!