Dù là fan cuồng nhiệt của manga hưng chắc ít khi nào các bạn được bày tỏ ,những cảm xúc , những điều muốn nói đến các mangaka phải ko nào?

Bây giờ,chúng ta hãy thử tưởng tượng nhé..Nếu chúng ta được gửi 1 bức thư đến các những tác giả truyện tranh chúng ta yêu thích thì chúng ta sẽ nói những gì…Với Fujiko F Fujio sensei , Eiichiro Oda sensei , Akira Toriyama sensei hoặc 1 họa sĩ truyện tranh nào đó ?

click để xem thêm …