Cả hai manga này đều sẽ khép lại trong số tháng 7 của tạp chí Gangan Joker .

Click để đọc thêm…