Kôji Kumeta cho biết hai manga hài Sayonara Zetsubō Sensei và Katteni Kaizō của Kumeta sẽ tạm thời đổi tạp chí trong vòng hai tuần tính từ thời điểm hiện tại.
NXB Kodansha đã đăng Sayonara Zetsubō Sensei trên Weekly Shonen, còn đối thủ Shogakukan đã đăng Katteni Kaizō trên Weekly Shonen Sunday từ năm 1998 đến năm 2004

Click để đọc thêm…