Chương thứ nhất của manga dựa trên TV series Guilty Crown sẽ được phát hành vào thứ tư

Monthly Shonen Gangan sẽ bắt đầu phát hành định kì một manga phỏng tác theo tác phẩm Crown Guilty. Shion Midzuki sẽ đảm nhận phần minh họa của manga, và Yousuke Miyagi sẽ sáng tác câu chuyện.

Click để đọc thêm…