website sử dụng các nhân vật moe để giải thích hợp đồng bảo hiểm bằng định dạng manga

Công ty Nhật Totalsoft vừa trình làng website “Moe Hoken” (Moe Insurance – Bảo hiểm Moe) dành riêng cho việc giảng giải về vấn đề bảo hiểm với phái nam ở độ tuổi 20, 30

Click để đọc thêm…