Manga về một cậu bé và bạn đồng hành Rockruff sẽ ra mắt trước thời điểm game này được phát hành vào 23 tháng 11