Nobu Aonagi sẽ là họa sĩ vẽ manga dựa trên game RPG hệ máy PS4/PS3 của Bandai Namco Entertainment.