Các nhân vật sẽ xuất hiện bao gồm Kyo Kusanagi, Iori Yagami, K’, Ash, Shun’ei