“Không ai có thể đạt được bất cứ thứ gì nếu không đánh đổi bằng vật có giá trị tương đương.”

Định luật trao đổi công bằng mà em học được từ anh đó. Nhưng em biết dù em có cho anh tình yêu nhiều đến thế nào, em vẫn không thể nhận lại được gì.
Vì em hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười của anh…

Click để xem thêm …