Dự thảo luật sửa đổi ko còn sử dụng thuật ngữ mơ hồ gây tranh cãi “giới trẻ không tồn tại” như phiên bản đầu trước khi nó bị Hội đồng Thủ đô Tokyo bác bỏ vào tháng sáu.

Cụ thể dự luật đề xuất sẽ bao gồm “manga, anime, cùng những hình ảnh khác” nhưng không bao gồm ảnh chụp và những loại hình thực tế khác.

Click để đọc thêm…