Vào thứ tư, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Nhật Bản đã thảo luận về một dự luật coi việc tàng trữ văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em là phạm pháp. Hiện tại ở Nhật Bản, chỉ có việc sản xuất và phát tán văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em mới bị coi là bất hợp pháp.

Click để đọc thêm…