Katsuki Hirose đã minh họa một phần manga ngoại truyện dí dỏm tại trường học dành cho Appmon