Việc post và xem spoiler online có lẽ chẳng có gì xa lạ đối với các fan manga. Có thể điều đó đem đến cho bạn niềm vui, nhưng có lẽ đối với nhà xuất bản thì không.

Click để đọc thêm…