Một cựu nhân viên của nhà xuất bản Akita Shoten hiện đang kiện đòi công ty này bồi thường 3,3 triệu yên (khoảng 701.847.000 VNĐ), đồng thời trả lại công việc cho cô. Nguyên đơn cho biết cô bị sa thải sau khi lên tiếng vạch trần việc Akita Shoten gửi ít quà cho độc giả hơn là công ty này đã nói.

Click để đọc thêm…