Gần đây moe bishoujo đã trở thành phương thức quảng bá hàng đầu dành cho mọi loại sản phẩm ở Nhật Bản. Hôm nay, Otoyo-cho Yutori Farm ở tỉnh Kochi đã bắt đầu bán đậu Hà Lan có hình một cô bé moe tên “Saya Midorino” trên bao bì.

Công ty rất háo hức bán sản phẩm rau tại Akihabara, thánh địa của otaku trong tương lai.

Click để đọc thêm…