Bộ tứ quay trở lại với Gōhō Drug trong tạp chí Young Ace vào tháng 11

Tạp chí Kadokawa Shoten’s Monthly Newtype công bố CLAMP sẽ bắt đầu một phần mới của manga Legal Drug vào ngày 4/11. Phần mới này sẽ lại tiếp tục với 2 nhân vật chính Kazahaya Kudō và Rikuō Himura

Click để đọc thêm…