Trang web chính thức của nguyệt san Flowers do Shogakukan phát hành đã tiến lộ rằng chương mới thứ 2 của manga Poe no Ichizoku (Tạm dịch: Gia tộc Poe) của tác giả Moto Hagio sẽ bị tạm ngưng cho đến mùa đông năm nay