Thư Viện Quốc Gia Nhật Bản và Bộ Văn Hóa vừa công bố rằng họ đang hợp tác cho một dự án bảo tồn văn hóa cho những lĩnh vực như anime, manga và video games.

Dự án sẽ được chia làm ba mảng : nghiên cứu – bảo tồn – duy trì thông tin.

Click để đọc thêm …