Spinoff này kể về nữ Thánh Đấu sĩ “Saintia” chiến đấu để bảo vệ nữ thần Athena.