Chap cuối sẽ ra mắt cùng với bìa minh họa, trang màu và kết quả cuộc bình chọn nhân vật mà bạn yêu thích nhất. Series sẽ xuất bản vol thứ 15.