Bốn trong số năm tựa đề dành cho thanh niên được mượn xem nhiều nhất tại Thư viện Công cộng New York trong năm 2010 đều là manga.

Theo thư viện, top năm tựa đề dành cho thanh niên là…

Click để đọc thêm