Hisashi Sasaki, trưởng ban biên tập cũ của Tuần san Shonen Jump và hiện là phó chủ tịch Shonen Jump toàn cầu tại Viz, đã bình thuật trên Shonen Jump Podcast 164 hằng tuần do Viz phát hành vào thứ 2 rằng Tite Kubo sẽ kết thúc manga Bleach của mình tỏng chưa đến 10 tuần nữa