Hokuei, quê hương của Gosho Aoyama sẽ bắt đầu phân phối biển số xe mang hình Conan vào thứ ba.

Thị trấn hi vọng rằng biển số này sẽ có tác dụng như một “biển quảng cáo di động” cho thị trấn, nơi Viện bảo tàng Manga Gosho Aoyama và nhiều tượng đồng của nhân vật Conan được dựng nên.

Click để đọc thêm…