Conan, last FMA, Negima, last Tenjo Tenge, và Air Gear xếp trong top 5

Tuần này, Detective Conan (Case Closed) tập 70 đã leo lên đầu bảng với Doanh số bản in đạt 302.298. Xếp sau là Fullmetal Alchemist tập 27.

Trong khi đó Hayate no Gotoku! tập 26 xếp thứ 10 với 87.590 bản.

Click để đọc thêm…