Top 5 chiếm lĩnh bởi Detective Conan, Ahiru no Sora, Silver Spoon, Kingdom, và Naruto.

Click để đọc thêm…