Dưới đây là bảng xếp hạng doanh số manga trong tuần tại Nhật Bản từ 7/11 – 13/11