Sau Conan, lần này đến lượt manga shonen Yaiba, một tác phẩm khác do cùng tác giả Conan là Gosho Aoyama sáng tác, được Capcom cho xuất hiện trong game Monster Hunter Portable 3rd.

Click để đọc thêm…