Tác giả đã kết thúc series manga Kimiyōbi: Tetsudō Shōjo vào ngày 30 tháng 06