Vào ngày 26 tháng 7, họa sĩ manga Fujishima Kousuke (Oh My Goddess!, Taiho Shichau zo) đã đăng lời xin lỗi trên twitter về sự việc gần đây và cùng lúc thông báo về sự ra đời của con anh cùng với người vợ cosplayer Otogi Nekomu.