Thu về 81 triệu USD (~1800 tỷ Vnd) khi khởi chiếu tại Trung Quốc tháng 2