Anime dài 1 phút nói về chú mèo lười bắt sẽ đầu chiếu vào thứ bảy.